Το B-Health περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα: