Καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών
Η γρήγορη και εύστοχη λειτουργία του "B-Health" εξασφαλίζει ταχύτατη εξυπηρέτηση των ασθενών, μείωση του χρόνου αναμονής τους, αναγνωρισιμότητα των ασθενών με άμεση πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο από το προσωπικό και γενικώς αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από την οργάνωση και λειτουργία της μονάδας.

Παραγωγικότερη εργασία
Με την λειτουργία του "B-Health" εκμηδενίζεται o χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση χρονοβόρων διαδικασιών μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών Υγείας (καταστάσεις ασφαλιστικών ταμείων, αμοιβολόγια, προετοιμασία παραγγελιών, κ.λπ.) αλλά και των καθημερινών εργασιών όπως, για παράδειγμα, η έκδοση των εντύπων εσωτερικής χρήσης.

Μείωση του κόστους λειτουργίας
Το "B-Health" σάς προσφέρει δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων και ελαχιστοποίηση των διαφυγόντων κερδών από μη χρεωμένα ή απολεσθέντα υλικά. Επίσης συμβάλει στην εξάλειψη των διαφυγόντων κερδών από παράλειψη χρεώσεων σε ασθενείς ή από εσφαλμένες τιμές χρέωσης με χρήση ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης τιμοκαταλόγων. Επιπλέον το "B-Health" σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο του κόστους λειτουργίας της μονάδας παροχής υπηρεσιών Υγείας καθώς και των επιμέρους τμημάτων της, ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός παραγόντων που ζημιώνουν τη μονάδα.

Άριστη εικόνα της επιχείρησης
Με τη χρήση του "B-Health", η διοίκηση της μονάδας παροχής υπηρεσιών Υγείας αποκτά άριστη εικόνα της λειτουργίας της μονάδας, στον διαχειριστικό, στον οικονομικό και στον ταμειακό τομέα. Η αμεσότητα και η ακρίβεια στην πληροφόρηση επιτρέπει στα στελέχη της εταιρείας να παίρνουν έγκαιρες στρατηγικές αποφάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της μονάδας.

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της ”Business and Bytes” στην εφαρμογή της Πληροφορικής στον τομέα της Υγείας και στην γενικότερη οργάνωση μιας εκσυγχρονισμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών Υγείας τίθεται στην διάθεσή σας. Τα στελέχη μας μπορούν να σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές για την εφαρμογή και  βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής αλλά και για την αντιμετώπιση οργανωτικών ή διαχειριστικών ζητημάτων.